لطفاً برای دریافت دموی محصولات مجموعه وبکام نوع آن را از بین گزینه های زیر انتخاب کرده

و در فرم باز شده مشخصات خواسته شده را وارد کنید .

لطفا برای دریافت دمو  (هلو) فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید

تا به صفحه مورد نظر هدایت شوید

برای ورود به سیستم دمو ، نام کاربری : holoo و رمز عبور : holoo را وارد کنید.
برای ورود به نرم افزار دمو سپیدار نام کاربری : holoo و رمز عبور : holoo را وارد کنید.

لطفا برای دریافت دمو  (سپیدار) فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید

تا به صفحه مورد نظر هدایت شوید

برای ورود به سیستم دمو ، نام کاربری : sepidar و رمز عبور : sepidar را وارد کنید.
برای ورود به نرم افزار دمو سپیدار نام کاربری : demo و رمز عبور : demo را وارد کنید.

لطفا برای دریافت دمو  (دشت) فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید

تا به صفحه مورد نظر هدایت شوید

برای ورود به سیستم دمو ، نام کاربری : dasht و رمز عبور : dasht را وارد کنید.
برای ورود به نرم افزار دمو دشت نام کاربری : demo و رمز عبور : demo را وارد کنید.