۱.توضیحات کلی در مورد نحوه شروع پروسه نصب دورکاری تا پایان

۲.آموزش نحوه ورود و خروج دورکاری

۳.نحوه پرینت در دورکاری

۴.رفع مشکل تایپ حروف فارسی در دورکاری

۵.در صورت باز ماندن یوزر دورکاری روی سرور چگونه یوزر را Log Off کنیم که اتصال مجدد برقرار شود.

۶.آموزش نحوه تغییر پسورد یوزرها در سرور